شناخت انواع زخم ها
حنانه رنجکش
Posted in درمان زخم, زخم بستر

شناخت انواع زخم ها

شناخت انواع زخم ها  موضوع دیگری است در این مقاله به توضیحات آن خوهم پرداخت . اصولا زخمها با نوع بافتشون شناخته و درمان ميشوند . در تشخيص زخمها موارد بسياري مهم است كه در ذيل اشاره خواهيم كرد . شناخت انواع زخم ها زخمها در نواحی مختلف ممکن است ایجاد شوند و شما آنها را […]